Thiết bị siêu thị

Máy bán hàng S2 mini

11.500.000₫ 12.300.000₫

Máy bán hàng S1

8.900.000₫ 10.500.000₫

Giấy in bill K58

7.500₫ 8.000₫

Giấy in bill K80

8.000₫ 8.500₫

Ruy băng mực WAX

230.000₫ 250.000₫
Hotline: 0901456168